Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Ellen Thulstrup

Kasserer

Gitte Danielsen

Øvrige medlemmer

Malene og Brian Fredholm

Suppleanter

Poul Leon Larsen

Kontakt

mail: koengforsamlingshus@gmail.com
Tlf. 64 72 17 68

Formål

Vi søger løbende at holde vore lokaler i så god en stand som muligt, samt at rejse kapitalen til formålet. Vi er klar over, at vi har store opgaver foran os i de kommende år, bl.a. udskiftning af taget, projekter der vil kræve hårdt “benarbejde” for at rejse midlerne, men vi håber på økonomisk hjælp fra fonde, private donationer og lokal arbejdskraft, så vi i fællesskab kan bevare vort lokale samlingssted. Det er det arbejde bestyrelsen har påtaget sig, søge donationer og arbejdskraft i lokal området. Hvis du har lyst til at bidrage med enten penge beløb, eller din arbejdkraft er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. Der vil i det næste lange stykke tid være en række arbejdsdage, hvor forsamlingshuset indbyder alle interesserede til at komme og tage en tørn med. Følg vores med på vores facebook for opdateringer.

Andelsselskabet

Har du lyst til at være andelshaver koster et andelsbevis kr. 50,00 (Det er med et begrænset ansvar) Andelsselskabets formål er – i sammendrag af selskabets formålsparagraf – at drive forsamlingshusets bygninger ved udlejning til selskabelige sammenkomster og til mødevirksomhed, sidstnævnte i overensstemmelse med dansk tradition og god skik på egnen – samt i samarbejde med andre af sognets foreninger at drive aktiviteter til fremme af sammenholdet i lokalsamfundet. Som andelshaver er man stemmeberettiget til generalforsamlingen.